Miljøfyrtårnsertifisert

Innlandet Skogstjenester skal bidra til et mer bærekraftig samfunn, vi tar derfor ansvar for vår miljøpåvirkning. En viktig del av arbeidet er å være Miljøfyrtårn-sertifisert. Det betyr at vi har etablert et miljøledelsessystem som styrer klima- og miljøarbeidet og hjelper oss med kontinuerlig forbedring.

Vårt miljøarbeid

Bedriften skal levere tjenester innenfor våre kjerneområder til riktig pris og kvalitet og i nært samarbeid med kundens ønsker. Vårt omdømme skal være basert på gjennomføringsevne og gode og sikre løsninger. Vi ivaretar krav og forventninger ved at alle våre ansatte er kjent med og etterlever våre systemer og rutiner. Gjennom kontinuerlig forbedring skal vi sikre at vi blir litt bedre i morgen.

Kvalitetspolitikk
Vi skal alltid levere godt utført arbeid slik at våre oppdragsgivere er fornøyd med vår innsats og ønsker å benytte oss neste gang.

Dette oppnår vi gjennom
– god planlegging
– å gjøre jobben riktig første gang
– å yte god service
– å ha motiverte og dyktige medarbeidere

HMS-politikk

Våre medarbeidere er vår viktigste ressurs. Arbeidet skal være meningsfylt og givende og ikke medføre skade eller sykdom. Sikkerhet skal alltid ha første prioritet.

Dette oppnår vi gjennom:

– involvering av ansatte i planleggingen av arbeidet
– å sørge for tilstrekkelige risikovurderinger med tilhørende tiltak
– å ha fokus på opplæring i arbeidsteknikk og bruk av arbeidsutstyr

– å ha gode risikoreduserende tiltak, inkludert bruk av hensiktsmessig verneutstyr – hensiktsmessig og godt vedlikeholdt arbeidsutstyr, maskiner og kjøretøy
– å bry oss om hverandre og oppnå god trivsel blant de ansatte
– å si ifra hvis det er forhold ved jobben som bør rettes på

Miljøpolitikk

Vi skal ta hensyn til omgivelsene vi befinner oss i og gjøre minst mulig skade på naturen.

Dette oppnår vi gjennom:

– å arbeide for å øke kompetansen i hele organisasjonen om vår påvirkning på miljøet
– drive et systematisk arbeid for å hindre forurensing og utslipp i naturen
– være innovative ved å hele tiden se etter mer effektive og ressursbesparende løsninger

Miljørapporten for 2023

Her kan du lese den årlige klima- og miljørapporten for 2023

Vi ønsker innspill til klima- og miljøarbeidet vårt

En del av Miljøfyrtårn-sertifiseringen handler om samspillet mellom virksomhet og samfunnet. Derfor inviteres kunder, samarbeidspartnere og andre interessenter til å gi innspill om hvordan klima- og miljøpåvirkningen av våre varer/tjenester kan forbedres. Innspillene gir oss nyttig innsikt i hvilke behov og forventinger dere har til vår bedrift i årene fremover. Bruk kontaktskjemaet under for å komme med innspill.

Kontakt oss

+47 482 48 046
post@innskog.no

Åpningstider

Man-fre
09:00 – 16:00

Vårt kontor

Industriveien 6
9360 Bardu

Kom med innspill!